Organizacija zveze

3. ORGANIZACIJA ZSND – ZVEZA SKUPIN ZA NARODNO DRŽAVO


Splošne in posamezne opredelitve organiziranja ter organizacije ZSND.

Poljšak Marjan, pobudnik, organizator ZSND sem zato in s tem do nadaljnjega vodja zveze ZSND, ki je organizirana na FBS (Facebook strani) in na SPS (Spletni strani) pod imenom ZA NARODNO DRŽAVO.

Skupine so način onemogočanja padalcev. Ustanavljamo skupine z najmanj 10 člani, ki se med seboj dovolj dobro poznajo, da, vsi za enega, eden za vse, zagotavljajo poštenost vsakega. Skupino vodi vodja skupine, ki se izpostavi na FBS in SPS tudi z življenjepisom. Trudili se bomo pridobiti vodje, ki so v svojemu okolju znani po svojih družbeno koristnih ter spodbudnih dejanjih. Zapisnik ustanovitve skupine v prisotnosti in s potrditvijo vodstva ZSND se hrani v skupini in pri vodstvu ZSND.

Zveza je nadgradnja, ki ne ruši samostojnosti in identitete skupine ali/in skupini izhodiščne skupine, ki je lahko društvo, neparlamentarna stranka ali druga organizacija, ki ji skupina v ZSND ni sredstvo manipulacije. Skupina ima svoje ime, lahko tudi znak. Ne sme imeti imena, znakov in podobe stranke, lahko pa nosi ime društva ter podobne organizacije, če ji izhodiščna organizacija to dovoli. Ni sprejemljivo, da bi član in/ali skupina imel, imela ime, podobo in/ali vsebino fašizma, nacizma, katerekoli oblike manipulacije kulture, politike in lažne civilne družbe, odkrito ali prikrito v interesu zahodnega kapitalističnega imperializma ter podobno. Znak zveze je simbolni znak Triglava, ki je sprejemljiv za vse Slovence. Vse različne skupine morajo izjaviti in izjavljati strpnost do podobe in vsebine drugih, najpogosteje navidezno zelo drugačnih skupin, kajti druži nas osnovni program, to je treba videti ter poudarjati. Na javnih dogodkih moramo vsi paziti, da ne bi prišlo do izraza prevladovanja ene politične smeri v zvezi nad drugimi smermi, ampak da se izrazijo različnosti v zvezi.

Preverjamo izvor denarja in/ali drugih sredstev, ki jih ima in/ali s katerimi razpolaga vsak v ZSND ter okrog ZSND in ga po tem presojamo ter ugotavljamo možne plačance naših sovražnikov, ki jim preprečujemo članstvo v ZSND in druge sabotaže. Kdor je prejemnik denarja skladov Georga Soroša, »mehkih« evropskih projektov in podobno je plačanec (skorumpiranec, agent) nam sovražnih sil. Več kot polovica slovenske civilne družbe in političnih ter podobnih tvorb dejansko obvladujejo prikriti plačanci nam sovražnih sil in moramo biti izredno pazljivi, da se nam ne vrivajo v ZSND ali kako drugače ne sabotirajo našega delovanja.

Delujemo odkritosrčno. Večina verjetno misli, da bi delala vsaj napol konspirativno. Zahrbtno delovanje in delovanje iz ozadja obvladujejo naši sovražniki (tuje sile in domači kolaboranti, vsi moralni izprijenci) z denarjem za korupcijo in z drugimi »strokovnimi« manipulacijami. Proti nam nastopa nakraden denar slovenskih plenilcev (milijarde) v davčnih oazah in denarne podpore mrež angleško – judovsko – ameriškega (AJA) kapitalističnega imperializma (MAJAKI), njihovih svetovnih bank ter drugih multinacionalk. Proti nam so sredstva in mreža nemškega ekspanzionizma (MNE) ter mreža islamskega ekspanzionizma (MIE). Mi, narodno zavedni, pošteni in skromni Slovenci, jih lahko premagamo le z odkrito, premišljeno inovativno borbo in hrabrostjo. Tajne so le kratkoročne namere, da učinkoviteje delujejo kot presenečenje. Presenečenje pogosto deluje, četudi so namere vnaprej znane, ker nas sovražniki sodijo po sebi in mislijo, da si v težkih pogojih ne upamo napasti. Preko svojih vohunskih mrež vedo vse o nas, delati se, da tega ne vemo, je priznavanje njihove igre prikrivanja resnice. Dokazali bomo, da smo navkljub sovražnim, s pomočjo korupcije izvajanim manipulacijam in sabotažam sposobni dvigniti novo narodno politično silo ter priti na oblast za obstoj in razvoj slovenskega naroda.

Smo nestrankarska organizacija in ne sprejemamo političnih delitev na leve in desne ter podobno. Posredno bo v ZSND vključenih več majhnih političnih strank in za posamezno politično bitko bomo uporabili tisto, ki bo za določen primer najbolj prikladna.

Financiranje ZSND. Vemo, da vsako politično delovanje, tudi revolucija, potrebuje vsaj malo denarja. Navdušenci svojo aktivnost plačamo iz naših pokojnin in plač. Tisti, ki bodo delali na logistiki, minimalna oprema in druga podpora pa bodo morali biti plačani iz drugih virov. Marsikatere lažne uporniške skupine so imele in še imajo za delovanje organizirane kadre ter strukture, uporabljajo transparente, drugo opremo, najeme, itd. Od kod jim denar za to? Pa znani demonstranti - vztrajniki, ali se financirajo iz nekdanje trgovine z orožjem, kaj pa, če jih podpira MNE? Nekdo plača sendvič in 20 evrov na demonstranta! V začetku prejšnjega stoletja je boljševiško revolucijo podprl nemški ekspanzionizem, da bi ukinil vzhodno fronto in svoje vojaštvo premestil na zahodno fronto. Kdo vse plačuje razne skupine lažnih revolucij na Bližnjem Vzhodu?! Mi moramo pridobiti sredstva, najlepše bi bilo, da bi jih od slovenskih množičnih organizacij, recimo sindikatov, ki pa so očitno že vključeni v podporo naših sovražnikov. V organizacijskem štabu ZSND bi lahko sposoben profesionalec uspešno zbiral denar od slovenskih fizičnih in pravnih oseb, pa tudi iz tujih virov, ki imajo tak ali drugačen interes za obnovo slovenske neodvisnosti in za obstoj slovenskega naroda. Tako pridobivanje bi bilo potrebno tudi javno v splošni obliki priznati, ne pa molčati in/ali se muzati, ko te vprašajo od kod ti denar.

Načrt prihodnje bitke. Mogoče bo prva prihodnja politična bitka, ponovne predčasne volitve v DZ, že letos jeseni, če bodo to za primerno ocenili strokovnjaki in odločevalci iz ozadja vladajočih sovražnikov. Zagotovo pa bodo jeseni 2017 volitve predsednika države. V vsakem primeru je potrebno dovolj zgodaj razviti novo narodno politično silo za narodne interese. Dolžni smo vsaj poskusiti, odkrito nastopiti s programom in slovenskemu narodu ponuditi možnost izbire oblasti za narodne interese. Tri mesece pred volitvami je to za nas nemogoče. 2014 je bila volilna prevara SMC pripravljena v treh mesecih, vendar na osnovi milijard iz davčnih oaz.

Treba se je jasno zavedati, da so predsedniške volitve priložnost za spremembo družbenega reda. Kandidat v 2. krogu to napove in zapove, da so volitve plebiscit za odpravo izkoriščevalskega kapitalizma in uvedbo nove narodne družbene ureditve, uvedba narodne države. Kapitalizem in bančništvo bomo obvladali, omejili ter ju uporabljali le po naših interesih. Kandidat napove, da bo razglasil izredne razmere in začel ukrepati: glej program ZSND! Bistveno je, da v pripravah, politični bitki in potem v izvajanju narodne oblasti izločimo delitve na leve in desne ter uveljavimo načelo Na svoji zemlji svoj gospod!


Včlanjevanje v skupine ZSND

Član skupine ZSND lahko postane tisti, ki ni član vodstva sedanjih in nekdanjih parlamentarnih strank ter mu vsi člani skupine v Zapisniku sestanka potrjujejo v nadaljevanju opredeljene Zahtevane osebne lastnosti, dejstva in stališča člana ZSND ter sprejema sestavka 3. Organizacija ZSND in 4. Osnovne točke programa ZSND.


Zahtevane osebne lastnosti, dejstva in stališča člana ZSND (ki jih potrjuje skupina):

  1. Nima dohodkov ali ozadij, ki bi lahko navajala na sum, da bi bil padalec sovražnih sil.
  2. V svojem vsakdanjem življenju živi pošteno in ni bil ter ni udeležen pri nikakršnih malverzacijah ali drugih lopovščinah.
  3. Ni zasvojen, niti z alkoholom. Na razne politične dogodke, kot recimo na demonstracije, prihaja trezen in razsoden ter je na njih in nasploh nenasilen. Je strpen, potrpežljiv in sodelujoč, ker ve, da je le tak način delovanja lahko uspešen.
  4. Razume in sprejema, da se v ZSND združujemo ter sodelujemo taki, ki se sami ali nas drugi, zelo različno politično opredeljujejo kot levičarje, desničarje, temu podobno ali kako drugače. Zavrača delitve v duhu gesla Deli in vladaj, ko manipulatorji sprejo ljudi, ki sicer iste ali podobne cilje ter vrednote opisujejo z različnimi besedami in opisi. Razume, da nas ideologije, teorije, označevanja in provokacije ne smejo ločevati, ker nas združujejo program ter cilji, predvsem pa narodna zavest in boj za obstoj slovenskega naroda.