Osnovne točke programa

4. OSNOVNE TOČKE PROGRAMA ZSND

Za narodno osvoboditev, za narodni obstoj, za narodno oblast.


NE MOREMO GRADITI PRIHODNOSTI SLOVENIJE, ČE NE RAZČISTIMO:

 • »PADALCEV« V PARTIJI IN UDBI TER NJIHOVIH ZLORAB PARTIJE IN UDBE,
 • KOLABORACIJE SLOVENSKIH PARTIJSKIH IN NEPARTIJSKIH POLITIKOV Z MREŽAMI KAPITALISTIČNEGA IMPERIALIZMA TER NJIHOVIH PREVAR,
 • VNOVIČNE UVEDBE IZKORIŠČEVALSKEGA KAPITALIZMA IN VKLUČITEV V EVRO – ATLANTSKE POVEZAVE,
 • KRAJ IN PLENJENJA DRUŽBENE TER DRŽAVNE LASTNINE IN DENARJA,
 • UKRADENIH MILIJARD V DAVČNIH OAZAH IN JUGO – EVROPSKIH BANKAH,
 • SABOTAŽ Z ZADOLŽEVANJEM PRI IMPERIALISTIH

TER ČE PROTI NOSILCEM VSEGA TEGA USTREZNO NE UKREPAMO.

Hočemo in moramo politično osveščati javnost ter vse Slovenke in Slovence proti komu ter za kaj se borimo. Borimo se proti delovanju tujih in domačih sovražnih mrež v Sloveniji. Najpomembnejše tuje mreže so: mreže angleško - judovsko - ameriškega kapitalističnega imperializma (MAJAKI) svetovnih bank in drugih multinacionalk, mreža nemškega ekspanzionizma (MNE) in mreža islamskega ekspanzionizma (MIE). Najpomembnejše domače mreže so: mreža partijske nomenklature oziroma Kučanova mreža (KM) navezana na MAJAKI, mreže drugih plenilcev ter lobijev z nakradenim denarjem v davčnih oazah in »jugo-evropskih« bankah (glej intervju Domagoja Margetića Tranzicijska prevara in organizirani kriminal www.youtube.com/watch?v=tsffq2j7xvg), Janševa mreža (JM) navezana na MNE, pa tudi na MAJAKI. KM in JM imata isto ozadje: mreže kapitalističnega imperializma in nas delijo na leve ter desne in tudi s tem pomagajo, da nas kapitalisti vedno bolj izkoriščajo. Vsi ti škodujejo narodnim interesom, ko uresničujejo svoje interese v sedanjem kapitalističnem sistemu z lažno demokracijo, kapitalistično zakonodajo in kapitalistično pravno državo, z manipuliranjem s človekovimi pravicami, podkupljenimi mediji ter politiki in političnimi strankami ter podobnim. So sovražniki, sovražne mreže, sovražna dejanja, kajti oškodovanje slovenskega naroda z njihovim delovanjem je velikansko. Zato je potrebno odpraviti kapitalistični sistem, oblast slovenskih kolaborantov in plenilcev ter uvesti narodno oblast, narodno državo za narodni obstoj, k čemur spada tudi socialna država.


Ko pridemo na oblast:

 1. Bomo takoj izvedli pravne, upravne in varnostne ukrepe za zaščito na volitvah izglasovanih političnih sprememb, pred domačimi in tujimi, narodnim interesom sovražnimi posamezniki ter mrežami. Na prvem mestu bo šlo za kadrovske in hitre organizacijske ukrepe v varnostnih službah, tožilstvu, sodstvu, policiji, vojski, nadzornih inštitucijah, upravi, itd. Istočasno bomo uvedli nadzor in ukrepe nad mediji ter pri njih izločili plačance oziroma odvisnike od tujih sil in domačih plenilskih lobijev ter tako preprečili njihovo zavajanje in sabotaže v medijih.
 2. Za Slovenijo bomo ustavili in/ali razveljavili: trgovinski sporazum EU – ZDA (TTIP); uporabo gensko spremenjenih organizmov (GSO); privatizacijo vodnih virov, drugih javnih dobrin in javnega sektorja; prodajo strateških podjetij ter podobno.
 3. Za namene uresničevanja ukrepov ustavitve kraj in plenjenja ter zagon gospodarstva bomo pospešeno reorganizirali ter izboljšali delovanje in sodelovanje kontrolnih organizacij: Nacionalni preiskovalni urad, Službo za pregon finančnega in gospodarskega kriminala, Komisijo za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče, Slovensko obveščevalno varnostno agencijo (SOVA) h katerim bomo dodali na novo organizirani SDK – Službo družbenega knjigovodstva.
 4. Z nenasilnimi in hitrimi ukrepi bomo takoj ustavili delovanje v prejšnjih mandatih ter sedaj vladajočih politikov s politiko prikrivane podpore plenjenju državnega denarja, sesuvanju slovenskega gospodarstva in razprodaji slovenskih podjetij ter bank in jih kaznovali s političnimi kaznimi ter zasegom nakradenih in z malverzacijami ter korupcijo pridobljenih sredstev. Enako bomo takoj ravnali z drugimi plenilci in plenilskimi lobiji v ozadju skorumpiranih ter kolaborantskih politikov in političnih mrež. Za vsako propadlo podjetje bomo ugotovili najmanj enega krivega iz vodstva podjetja in najmanj enega krivega politika, ki je to sesuvanje iz ozadja podpiral. Ukrepali bomo proti plenilcem z ukradenimi milijoni in milijardami v davčnih oazah ter »jugo-evropskih« bankah in poskušali čim več tega denarja vrniti. Zasegli bomo sredstva vsem, ki so z nenormalno visokimi plačami, s pogodbami ob delu, še na druge načine in z lažnim delom plenili sicer »manjše« vsote fakultetam, javnim podjetjem, vladnim ustanovam, zdravstvu, itd., ter jih politično kaznovali. Vedno bomo ukrepali istočasno proti plenilcu ali plenilcem ter politiku ali politikom, ki so jim »krili hrbet«. Hitro zasežena sredstva bodo pomagala pri takojšnjih ukrepih za zvišanje najnižjih plač, za prepotrebne investicije za nova delovna mesta in za zmanjševanje socialnih problemov. Reorganizirali bomo ministrstva in druge vladne strukture tako, da bo oblast koncentrirana, razvidna (transparentna) in odgovorna. V tem smislu bomo večino agencij pripojili ustreznim ministrstvom. Banke in bančništvo bomo podredili narodni oblasti, kajti sedaj so banke »država v državi« ter so prikrito vodene od mrež plenilcev z milijardami v davčnih oazah in »jugo-evropskih« bankah.
 5. Takoj bomo prekinili financiranje lažnih, neproduktivnih, lažno-strokovnih in/ali celo sovražnih dejavnosti raznih organizacij večinoma z videzom civilne družbe, katerih rezultat je najpogosteje še najmanj škodljivo »prodajanje megle«. Tem organizacijam so nastanek in razvoj omogočile velike politične stranke na oblasti, da so se v njih zaposlovali pripadniki njihove strankarske klientele – kar je korupcija. Pogosto pa so te organizacije plačane od agentur tujih interesov in jim služijo, kot recimo z denarjem Soroševega sklada podprte lažne mirovniške, človekoljubne, levičarske ter podobne organizacije. Takoj bomo ukrepali za reorganizacijo univerz, da prevzamejo vlogo civilne družbe in sodelovanje s podjetji, z bankami, da tvorijo kritiko dela in ukrepov oblasti s konstruktivnimi predlogi rešitev, da pomagajo k novim izdelkom in gospodarskemu zagonu, itd.. Fakulteta, ki ne sodeluje s prakso, ne dobi denarja!
 6. Enako kot s plenilskimi politiki bomo ravnali z njihovimi sodelavci in drugimi plenilci iz ospredja ter ozadja, ki so povzročili zadolževanja, razne škode in izgube državi, podjetjem ter državljanom, ustrezno jih bomo politično in materialno kaznovali. Razčistili bomo primere, ko je pravo in procedura pomagala lopovom, da so se izmaknili pravi kazni. Kot proti politikom bomo ukrepali tudi proti tvorcem zakonov, tožilcem, sodnikom in podobnim, ki so lopovom omogočili koristi. Politično bomo kaznovali prevare in malverzacije ter zasegli s tem pridobljena sredstva. Izvedli bomo pravično novo sojenje in kaznovanje za primere, ko so se lopovi izognili kaznim zaradi procesnih napak oziroma procedure.
 7. Obnovili in uredili bomo razvidno (transparentno) ter učinkovito delovanje podjetij in bank v državni lasti. Razen za taktične kratkoročne namere ne bo tajnosti v državnih podjetjih in bankah. Seveda bomo preprečili zlorabe razvidnosti. Naredili bomo pregled in javno preglednico nepovratnih sredstev, ki so bila podeljena podjetjem ter bankam, kje je ta denar »končal« in izvedli ustrezne sankcije za vse malverzacije ter kraje na tem področju. Državi in narodu se splača pod določenim režimom oziroma pogoji ohraniti državna podjetja, ki nimajo dobička in jim celo odpisati davke, ki jih ne morejo plačevati. Vse bo javno in razvidno. Tako bomo oživili najmanj polovico s strani plenilcev uničenih podjetij in pridobili vsaj 100.000 delovnih mest. S tem in drugimi ukrepi bomo obnovili slovensko večinsko lastništvo v mnogih podjetjih.
 8. S spretnimi potezami se bomo izogibali sankcijam EU in NATO. Uporabljali bomo taktiko: izmikaj se sovražniku in ga obidi, ne zapravljaj časa in energij za spopad z njim. Nimamo časa in škoda je energij za vodenje »procesov« izstopanja iz EU in NATO, samo ravnali bomo trenutnim okoliščinam primerno. Notranje politike ne bomo gradili na geslu Deli in vladaj! Obratno, gradili bomo na konstruktivnem sodelovanju – Bratstvo in enotnost, zato bomo preganjali poskuse delitev in njih spodbujevalce, kot tudi temu namenjene agenture domačih kolaborantov ter sovražnih tujih sil v Sloveniji. Z zmanjšanjem davkov in drugimi ukrepi bomo pospešili gospodarstvo. Podjetja bodo v primerih političnih blokad določenih držav tja izvažala svoje izdelke posredno preko podjetij v drugih državah, tudi pod drugimi imeni. Vzpostavili bomo zavezništvo s političnimi elitami evropskih narodov, ki se trudijo za ohranitev in obstoj svojih evropskih narodov in s tem tudi za obstoj drugih evropskih narodov – sedaj se za to najbolj trudi Rusija s Putinom na čelu. Kapitalistični imperializem je sovražnik narodov in multietnična družba je njegovo sredstvo obvladovanja in izkoriščanja evropskih držav ter narodov.
 9. Glede denarja, dolgov in bančništva, bomo s strokovnjaki preverili kako izvesti pravične ukrepe glede zadolževanja ter zadolženosti: imeli bomo argumente in spisek slovenskih politikov, bankirjev ter špekulantov, ki so jih za najem dolgov v tujini podkupile tuje mreže, to bomo javno objavili, »opredelili« krivce in zamrznili odplačevanje dolgov. Ker gre za kriminalno sabotažo za zadolževanje Slovenije, nismo dolžni »kar tako« odplačevati milijardo na leto, ne bomo odplačevali dolgov, dokler ne bomo razčistili kje je končal ta denar in potem bomo dolgove lažje rešili. Seveda je to finančna vojna Slovenije z mednarodnim špekulativnim finančnim kapitalom v katero moramo vstopiti s svojo na novo uvedeno valuto, temelječo na finančni podpori zaveznikov.
 10. Odpravili bomo kapitalistično in protinarodno politiko, razmere in prakso uvoza tuje cenejše delovne sile. Gospodarski zagon in nova delovna mesta bodo mladim omogočila delovna mesta ter socialno varnost, da bodo ustvarjali družine z otroki in se bo dvignila slovenska nataliteta ter se bo s tem ohranilo ali povečalo število in delež Slovenk ter Slovencev v državi Slovenji.


Udeležili se bomo bližajočih se političnih borb v Sloveniji: možnih predčasnih volitev v DZ RS in volitev predsednika države jeseni 2017 ter za ta namen pravočasno in če bo treba pospešeno izgradili mrežo ZSND.