Obtožbe Kučana in odziva veteranov maj 2016

Datum 6.6.2016, Poljšak Marjan: Razlaga obtožbe Kučana in odziva veteranov maj 2016

VSO obtožba o veleizdaji Kučana (17.5.2016),Odziv veteranov (20.5.2016).

Opis v nadaljevanju uporabljenih kratic: MAJAKI - Mreže angleško – judovsko – ameriškega kapitalističnega imperializma, MNE - Mreža nemškega ekspanzionizma, KM - Kučanova mreža, JM - Janševa mreža.

Obtožba je, ena od mnogih, v prikritih ozadjih strokovno pripravljena in vodena politična igra za javnost, za vzdrževanje delitev, za razna zavajanja, posebno za zavajanje pozornosti javnosti od glavnih vprašanj: nakradene milijarde v davčnih oazah in »Jugo-evropskih« bankah, zadolževanje, privatizacija državne lastnine za zakrivanje sledi malverzacij in kraj (npr: Mercator, NLB). Tudi ta (igrani) spopad med »Kučanovimi« in »Janševimi« ne bo prinesel nobenih rešitev. Pač pa je bil tudi organizirana prilika, da je Kučan Milan rekel: »nisem vedel, izkoristili so moje zaupanje«. Spet je za Slovence na TV zaigral naivno žrtev. On je vse vedel, tudi pričakovanja o ravnanju JLA - razorožitev, prej kot vodja Partije in Udbe, tedaj kot predsednik predsedstva. Komu pa varnostna služba najprej poroča?! Enako sta o vsem bila obveščena obrambni minister Janša Janez in notranji minister Bavčar Igor, pa še marsikdo. Poleg tega so jih več ali manj obveščale in jim svetovale tudi obveščevalne službe MAJAKI ter MNE. O igranju vlog so bili torej dogovorjeni in usmerjani ter v tem okviru nima smisla govoriti o izdaji v zvezi z odvzemom orožja. Navržena obtožba o kolaboraciji Kučana z JLA in s tem o njegovi pro Jugoslovanski usmeritvi, kar ne drži, zavaja od njegove resnične kolaboracije z MAJAKI. Sedanje neutemeljeno govorjenje o izdaji je vodeno z namenom razvrednotenja utemeljenih obtožb o resnični kolaboraciji Kučana, Janše in ostalih z MAJAKI in MNE, s prevaro izvedeni vnovični uvedbi kapitalizma ter nadoblasti evro-atlantskih povezav in s tem izdaji narodnih interesov ter slovenske samostojnosti. Enako vlogo za zmedo in razvrednotenje besed kolaboracija ter narodna izdaja imajo medijsko napihnjene obtožbe in polemike o kolaboraciji v Sloveniji v času 2. Svetovne vojne.

Odziv vodstev veteranov je razumljiv vendar izpade, kot da podpirajo Kučana, da so na strani Kučana – on je pa na strani imperialistov. V mnogih govorih so vodilni veterani povedali, da se niso borili za tako Slovenijo, kot je sedaj. Zakaj ne napišejo in povedo ali so se borili za Slovenijo, ki dejansko ni samostojna, ampak je pod nadoblastjo kapitalističnih imperialistov in nemških ekspanzionistov? Naj povedo njihovo razlago, ali so bili ali niso bili v vojni 1991 prevarani in ali je bila ali ni bila vojna 1991 zloraba ter prevara? Ali se sedaj strinjajo s sedanjo nadvlado imperialistov v državah Vzhodne Evrope in s pripravami na vojno z Rusijo? Vsak od vodilnih veteranov in vsaka veteranska organizacija bi morala slovenski javnosti povedati na kateri strani so: na strani imperialistov ali na strani obrambe slovenskega in ostalih evropskih narodov! Kakšen »zgodovinski dosežek slovenskega naroda« pa je sedanje stanje v Sloveniji?! Napisali so »…ne pristajamo na takšne postopke in na prikrojevanje zgodovine…« Ali ni prikrivanje prevar o slovenski samostojnosti in neodvisnosti prikrojevanje zgodovine?! In zakaj Miha Butara na TV reče, da je tudi on izdajalec, če so oni trije: Kučan, Janša in Bavčar. Oni trije so vedeli za prevare, on pa upam, da ni vedel.


Vse vodilne veterane pozivam naj si ogledajo spletno stran The Saker – How Russia is preparing for WWIII, 26.5.2016, (v Google odtipkaš The Saker, potem na prvem mestu pritisneš The Vineyard of the Saker in spodaj pod Analyses pritisneš na sličico z medvedom, kjer piše How Russia is preparing for WWIII) kjer pravijo, da se je 3. svetovna vojna imperialistov proti Rusiji že začela, seveda na sedanji način, ko je ta 80% informacijska, 15% gospodarska in le 5% vojaška. Do tega ste se dolžni v slovenski javnosti opredeliti!