Ustanovitelj - Marjan Poljšak

2. MOJ ŽIVLJENJEPIS – POLJŠAK MARJAN

8. 9. 1945 – rojen v revni delavski družini v Ajdovščini. Družinska vzgoja krščanska, narodnjaška, delavska.

1960 ­– zaključil osnovno šolo v Ajdovščini in začel s poukom na gimnaziji v Novi Gorici. Osnovnošolska in srednješolska vzgoja narodnjaška, socialistična. V gimnaziji bil vključen v veroučno skupino na Kapeli nad Novo Gorico, krščanska skupnostna vzgoja, vzgojitelj duhovnik Kobal Vinko.

1964 – maturiral na gimnaziji v Novi Gorici in začel s študijem kemijske tehnologije na Univerzi v Ljubljani.

1966 – sodeloval pri ustanovitvi in do 1970 pri delovanju skupnostnega mladinskega krščanskega gibanja (Skupnostno gibanje mladih laikov – SGML) po Sloveniji – največ Primorska in Ljubljana, skupine, srečanja, zborovanja, pohodi v hribe – duhovni vodja Kobal Vinko – zaradi tega 1966 izgubil študentsko štipendijo, pridobival izkušnje javnega nastopanja in posrednih ter neposrednih pritiskov oblasti (Udbe), pogosta zasliševanja.

1967 – pripor na Povšetovi, hišne preiskave (tudi še pri drugih) in sodni proces v Ljubljani, formalno zaradi širjenja besedil napisov na Filozofski fakulteti - provokacija Udbe za povod za preiskavo in zastraševanje »režimu nevarnih«, pogojna kazen.

1968 junija – na velikem zborovanju v Študentskem naselju v Ljubljani sam, na lastno pobudo razglasil Študentsko gibanje, v njem aktiven do 1970.

1969 – organiziral neformalno politično Skupino 4. blok – S4B, delovala do 1970, sodelovali narodnjaki, krščanski skupnostniki, anarhisti, nekateri komunisti – program: Dvig moči slovenskega naroda.

1970 – diplomiral na Univerzi v Ljubljani – diplomirani inženir kemijske tehnologije, do 1992 zaposlen kot raziskovalec, tehnolog, razvijal nadomestke tujih izdelkov.

1970 – 1971 – služil vojaški rok v JLA, Požarevac, garda, pehota, minometi, resen odnos do vzgoje z orožjem za možno kasnejšo uporabo – dober vojak.

1971 do 1973 – poskus organiziranja narodnjaškega gibanja na Primorskem, vzornik Boris Pahor, pohodi in zbiranja v hribih, sestanki skupin, sodelovanje na taborih, tihotapili revijo Zaliv in knjigo Odisej ob jamboru v Jugoslavijo, ideje in sanje o Samostojni Sloveniji. Nismo se zavedali popolnega nadzora Udbe, infiltrirani agenti, kot v vseh drugih primerih. Mladostni idealizem, naivnost.

1972 – sodni proces v Novi Gorici – formalni razlog žalitev JLA, dejansko izgovor za discipliniranje upornika, organizatorja narodnega gibanja – kazen 3 mesece zapora, odsedel 1973, zato imam tudi status političnega zapornika v bivšem režimu.

1974 do 1987 – posredno politično narodno vzgojno delovanje med mladimi v ajdovskem planinskem društvu – organizator in udeleženec: 3 tabori v zamejstvu - Benečiji, izleti v hribe in visoke gore, delovne akcije – obnavljanje dveh ajdovskih planinskih koč ter prostorov društva, orientacija, jamarstvo.

1978 – naključno v pogovoru z besedami kršil načela »bratstva in edinstva« v zvezi z muslimani v Jugoslaviji ter zato izključen iz službe, 6 mesecev brezposeln. Moje tedanje težave poskušala izkoristiti Udba, da me vplete v sodelovanje, niso uspeli, postopno sem »se jih rešil«. Postopno opustil delovanje z mladino in tako posredno s politiko.

1990 – znova v politiko, v mojo prvo politično stranko – SDZ (Slovenska demokratska zveza – Ruplova stranka), bil član sveta in poskušal usmeriti SDZ v smer narodnjaštva ter delavskega delničarstva. Po razpadu SDZ 1991 se vključil v (Pirnatove) Narodne demokrate, niso prevzeli mojih predlogov politike narodnjaštva in delavskega delničarstva, zato jih zapustil poleti 1992.

1992 – jeseni se vključil v SNS in bil izvoljen za poslanca v DZ (Državni zbor - mandat do 1996) ter se kmalu za tem, skupaj z delom poslancev SNS, uprl politiki Zmaga Jelinčiča. Potreboval leta in desetletja za temeljito razčlenitev Jelinčičeve dejanske sabotaže narodne politike s skrajnim nacionalizmom, da ne bi razvili tvorne narodne politike, ki bi preprečila vstop v EU ter NATO. Ta sabotaža je bila izvedena po navodilih in strokovnem vodenju zahodnih sil.

1996 – ustanovil Narodno (prvotno Nacionalno) stranko dela (NSD), neuspešen nastop na volitvah v DZ s politiko narodnjaštva in delavskega delničarstva. Nastopal na vseh kasnejših volitvah v DZ z manjšimi strankami, ki niso prišle v DZ.

1997 – kandidiral na volitvah za predsednika države s podpisi treh poslancev - političnih prijateljev. Pridobil izkušnje in brez vloženih sredstev v volilno kampanjo 3,8 % glasov volivcev. Nisem imel štaba in sredstev, da bi lahko razvil večjo moč ter bolj prepričal volivce, da Milan Kučan ni bil in ni komunist, kar je še vedno ključna nerazčiščena točka političnega boja v Sloveniji.

1998 – napisal knjigo Razkrinkajmo prevare! – Analiza in obsodba vnovične uvedbe izkoriščevalskega kapitalizma v Sloveniji, v njej opisal svoj poslanski boj za delavsko delničarstvo.

1999 do 2000 – bil direktor Kmetijske zadruge Vipava (KZV) in vodil »Vipavski kmečki punt 2000«, najprej zasedba sedeža KZV in potem Agroinda, kljubovanje nasprotnikom pri poskusih pregona, 2 meseca noč in dan Kmečke straže zasedenega Agroinda, pridobil pomembne izkušnje vodenja spopada (brez orožja) in prenašanja duhovnih pritiskov v spopadu.

2000 – bil izvoljen za župana Občine Ajdovščina na nadomestnih volitvah in kasneje na rednih 2002, 2006 in 2010.

2014 – me na županskih volitvah porazijo ajdovski proevropski in prokapitalistični nasprotniki, izredno materialno ter strokovno podprti iz »Ljubljane«, tudi z evropskimi sredstvi, tudi s podporo političnih sil, ki kolaborirajo s svetovnim kapitalizmom, EU, NATO, itd.

2012 do 2014 – sodeloval na demonstracijah in v vstajniškem gibanju, v Vstajniški skupini Ajdovščina, v Puntarjih, ni mi uspelo organizirati nove narodne politične sile. To poskušam sedaj – 2015, 2016.


Nekaj mojih značilnih političnih povedi:
  • Za obstoj in razvoj slovenskega naroda!
  • Merila za vrednotenje, primerjanje, presojanje o obstoju slovenskega naroda v Republiki Sloveniji (RS) so: število in delež Slovencev ter delež lastnine Slovencev nad nepremičninami, kapitalom in znanjem na ozemlju RS.
  • Na svoji zemlji svoj gospod je staro in novo geslo slovenske samostojnosti ter neodvisnosti!
  • Narodna oblast naj nas s socialističnimi ukrepi osvobodi izkoriščevalskega kapitalizma in uvede narodno državo z usmeritvami: narodnjaštvo, socializem, gospodarstvo z izdelki in storitvami – z resnično dodano vrednostjo!