Ustanovitev in poziv

1. ODLOČITEV, USTANOVITEV, POZIV IN ZAMISEL - ZVEZA SKUPIN ZA NARODNO DRŽAVO - ZSND

Zasnove mojih zamisli politične organizacije za narodno politiko, oblike in vsebine podobne Osvobodilni fronti - OF, organizirane na spletu, sem poleti in jeseni 2015, pa tudi pozimi 2016, posredoval več posameznikom po Sloveniji, ki so pozivali k ustanovitvi nove OF ali govorili o potrebi po uporu, osvoboditvi, revoluciji in podobno ter jih spodbujal naj tako organizacijo začnejo razvijati in jim bom pomagal. Nihče se za to ni odločil, zato sem se za to odločil sam in 27.4.2016 ustanavljam Zvezo skupin za narodno državo - ZSND , ker je taka organizacija nujno potrebna za sedanji ter prihodnji obstoj slovenskega naroda in ker se za to čutim dolžnega, ker imam, zavedno ter nezavedno, podedovan, pridobljen iz izkušenj in privzgojen, zapisan v sebi, v genih ter v krvi, močan nagon za obrambo naroda . Za narodno politiko za obstoj slovenskega naroda sem deloval in se izgrajeval celo življenje, kar je videti tudi iz sestavka 2. Moj življenjepis – Poljšak Marjan.


Poljšak Marjan, Ajdovščina, 27.4.2016

na spletu

USTANAVLJAM


ZVEZA SKUPIN ZA NARODNO DRŽAVO (ZSND)

za narodno osvoboditev, za narodni obstoj, za narodno oblast


ODPRAVIMO POLITIČNI SISTEM IZKORIŠČEVALSKEGA KAPITALIZMA IN KOLABORACIJE S SILAMI KAPITALISTIČNEGA IMPERIALIZMA TER VZPOSTAVIMO NARODNO DRŽAVO!


Slovenska narodna država in narodna politika bo ukrepala,

da se ohranja ter povečuje število in delež Slovencev v Republiki Sloveniji,

da se ponovno vzpostavi, ohranja in povečuje večinsko slovensko lastništvo

nepremičnin, kapitala ter znanja v Republiki Sloveniji.


NA SVOJI ZEMLJI SVOJ GOSPOD!

To je geslo in vrednota NOB ter stoletnih bojev vseh narodno zavednih Slovenk in Slovencev.


Povezali se bomo s političnimi silami, ki se borijo za obstoj svojih evropskih narodov, da se skupaj borimo proti raznarodovanju, vsiljevanju multikulturnosti in nadvlade imperialistov.

Uresničimo narodno politiko na morebitnih predčasnih volitvah v Državni zbor ali na predsedniških volitvah 2017 in za ta namen razvijmo Zvezo skupin za narodno državo!


POZIVAM

vse poštene, narodno zavedne in hrabre Slovenke ter Slovence, ki imajo tudi osebne in družbene okoliščine tako obvladljive, da se lahko izpostavijo ter vključijo v ZSND, da v svojem okolju, s tistimi, ki se med seboj dovolj dobro poznajo, organizirajo skupine ZSND in/ali v njih sodelujejo.


Poljšak MarjanZamisel ZSND sem oblikoval na osnovi mojih izkušenj političnega delovanja od mladosti do sedaj in na osnovi mojih zamisli ter zamisli mojih prijateljev na vstajniških demonstracijah leta 2013, ko sem si (kar sicer praktično ni bilo mogoče – bil sem župan) v vstajniškem gibanju in v skupini Puntarji prizadeval za vstajniško organizacijo, novo politično silo za narodne interese, ki bi na bližnjih predčasnih volitvah v koaliciji za narodne interese lahko prišla na oblast ter bi lahko ustavila zadolževanje in sesuvanje gospodarstva ter države in temu sledečo razprodajo podjetij ter bank tujim kupcem. Naši sovražniki – slovenske mreže plenilcev sestavljene iz določenih članov nekdanje nomenklature in drugih kolaborantov zahodnega imperialističnega velekapitala bank ter drugih multinacionalk in nemškega ekspanzionizma - so nadaljevali z novimi prevarami, s svojimi padalci (infiltriranimi agenti) in lažmi. Namesto rešitve narodnih interesov se nam je zgodila še ena osrednja prevara 2014 – SMC. In če se ne bomo potrudili organizirati nove narodne politične sile se bodo prevare nadaljevale, ljudje bodo vedno bolj razočarani in obupani, sovražne domače in tuje sile pa nam bodo vedno bolj vladale v škodo posameznikov ter slovenskih narodnih interesov.

Glavni značilnosti organiziranja (organiziranosti) ZSND sta: obramba pred padalci in prevarami s sistemom skupin, v katerih poštenost članov zagotavljajo vsi za enega – eden za vse ter zavračanje delitev na leve in desne, itd. Glej sestavka 3. Organizacija ZSND in 4. Osnovne točke programa ZSND.

Čeprav nove prevare načrtuje in podpira ogromen kapital domačih ter tujih sovražnih sil, lahko zmagamo v politični bitki, če se v ZSND in kampanjo vključi dovolj narodno zavednih Slovenk ter Slovencev, ki za ta politični boj uporabljajo svoj osebni denar in tudi pridobijo (pridobimo) denarno podporo od slovenskih ter tujih organizacij, ki imajo tak ali drugačen interes obnove slovenske neodvisnosti in obstoja slovenskega naroda. Jasno je, da je potrebno med nami in javno povedati, da bodo proti nam na posredne ter prebrisane načine nastopili plačanci s pomočjo nakradenega denarja slovenskih plenilcev - milijarde v davčnih oazah in »jugo – evropskih« bankah ter s pomočjo denarnih podpore mrež angleško – judovsko – ameriškega (AJA) kapitalističnega imperializma (MAJAKI), njihovih svetovnih bank ter drugih multinacionalk. Enako bodo delovala proti nam tudi sredstva in mreže nemškega ter islamskega ekspanzionizma (MNE, MIE). V Sloveniji s tem denarjem že delujejo sovražne agenture za manipulacijo in preprečitev našega osvobajanja. Naše prednosti so lahko odkritosrčnost, hrabrost, premišljena inovativna taktika borbe in podobno. Dokazali bomo, da smo sposobni premagati sovražnike, ki imajo silno denarno premoč, s katero za volilno kampanjo zlahka plačujejo strokovne štabe in volilno propagando, podkupujejo medije ter vplivne osebnosti, plačujejo razne manipulacije in sabotaže. Ali smo navkljub silni denarni moči sovražnikov, sposobni priti na oblast?! Naj zmaga ljudstvo nad kapitalizmom!